Với phương chậm tạo ra các sản phẩm công nghiệp tốt có tính ứng dụng cao và giá thành phù hợp với công nghiệp Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Nam An (R&D ) đã đóng góp nhiều sản phẩm mới, chất lượng cao cho công nghiệp nước nhà như: hệ thống tái chế dầu thải, hệ thống xử lý khí thải, Hệ lò đốt rác 100 tấn/ngày, máy vớt rác tự động....