Thiết bị áp lực là các thiết bị làm việc với áp suất cao hơn khí quyển (theo quy phạm về an toàn là các thiết bị làm việc từ 0,7at trở lên ), được úng dựng phổ biến trong các nhà máy, trong quá trình chế tạo đòi hỏi sự chính xác, kỹ thuật cao và sự kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng; trong quá trình sủ dụng đòi hỏi độ an toàn tuyết đối cho người vận hành.

Gồm 02 loại chủ yếu:

- Các thiết bị không bị đốt nóng: các bình chứa không khí nén, oxy, axetylen....; các bình chứa khí hóa lỏng như: bồn chứa Gas, NH3, Freon... ; các đường ống dẫn môi chất có áp suất.
- Các thiết bị bị đốt nóng, bao gồm các loại nồi hơi và các thiết bị của nó, các balong hơi, nồi hấp, nồi sấy, nồi đun điện...

Tiêu chuẩn:

- Tuân thủ theo quy chuẩn quốc gia về an toàn lao động, nồi hơi và thiết bị áp lực QCVN:01-2008/BLDTBXH
- Chế tạo theo tiêu chuẩn:
  Việt Nam : TCVN 7704 : 2007
  Quốc tế: ASME Code Section I, IV, VIII, JIS, DIN (Mỹ, Nhật, Đức...)

Khách hàng của Nam An:

- Samsung Việt Nam, Nồi hơi Đông Anh, Pepsi Việt Nam, Petrolimex....