Bồn gia nhiệt
  

- Bên ngoài được bọc bảo ôn bằng bông thuỷ tinh .
- Kiểu ống xoắn liên tục.
- Công dụng: gia nhiệt dầu tải nhiệt
- Chế độ vận hành: Hoàn toàn tự động
- Sử dụng trong các nhà máy hóa chất, công nghệ  hoá dầu v.v..
- Thông số cụ thể của lò: Theo yêu cầu đặt hàng
Sản phẩm liên quan