SERIE CT
Khuấy trộn hóa chất sử dụng bồn composite
  

  
Serie CT - Hệ khuấy hóa chất, sử dụng động cơ và cánh

khuấy để khuấy trộn đều hóa chất trong bồn composite.


Tính năng:
 
 - Khuấy trộn dung dịch phèn, vôi, polymer, xút…
 Thông số kỹ thuật:
- V: 0.5 - 10 m3
- Vật liệu: composite

 Lĩnh vực ứng dụng:
 - Xử lý nước cấp, nước thải
- Công nghiệp hóa chất
 
Ghi chú: Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất về hệ khuấy trộn hóa chất