Xi téc chứa chất lỏng - SERIE XT
Xitec chứa sản phẩm Chỏm elip lồi
  
 
Serie XT - Xitec chứa sản phẩm, có hình dáng oval, hai chỏm elip lồi

giúp tăng tối đa diện tích sử dụng và khả năng chịu lựcTính năng:
 
- Chứa vật liệu lỏng: xăng, dầu, phân đạm, phân bón...
 
 Thông số kỹ thuật:
- V: 10 - 30 m3
- Vật liệu: SS400

 Lĩnh vực ứng dụng:
- Xăng dầu, nhà máy sản xuất thực phẩm, hóa chất...Ghi chú: Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn tốt nhất