Nhà máy xi măng Bỉm Sơn
Bỉm Sơn - THanh Hóa
  
Chủ đầu tư Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
- Địa điểm xây dựng: Bỉm Sơn Thanh Hóa
- Công suất: 2,5triệu tấn/năm
Hạng mục do Công ty Cơ khí và Môi trường Nam An thi công:
- Bồn lọc áp lực trong hệ thống xử lý nước