Công ty cơ khí Nam An quan tâm đến chính sách con người
  
Công ty cơ khí Nam An quan tâm đến chính sách con người

(nguồn: http://btv.gov.vn/news_detail/3246/11112/cong-ty-co-khi-nam-an-quan-tam-den-chinh-sach-con-nguoi.html)
(BNTV) Cùng với việc chăm lo ổn định cuộc sống cho người lao động, thời gian qua các tổ chức Công đoàn cơ sở, đặc biệt là Công đoàn ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, đổi mới phương thức hoạt động, tập hợp được đông đảo cán bộ, công nhân lao động, phát huy sức lực và tính sáng tạo trong sản, xuất kinh doanh ở đơn vị mình. Công đoàn Công ty cơ khí Nam An ở Khu công nghiệpTiên Sơn là một điển hình như thế.

Trong nhiều ngày qua, phong trào thi đua sản xuất của Công ty cơ khí Nam An, đóng tại Khu Công nghiệp Tiên Sơn đang được tập thể công nhân, người lao động trong công ty hăng hái hưởng ứng, tận dụng triệt để thời gian để hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng các sản phẩm cho bạn hàng đã ký kết với công ty mình. Vì thế, hơn 140 cán bộ, công nhân, người lao động, trong đó có gần 140 đoàn viên Công đoàn luôn được Công ty đảm bảo trả chế độ lương phù hợp với năng lực và công sức của mỗi người, thêm vào đó là các chế độ về bảo hộ lao động; bảo hiểm; các chế độ nghỉ ốm đau hay chế độ hỗ trợ về nhà ở, xăng xe đi lại của công nhân… đều được công ty thực hiện khá đầy đủ.

Điều này, một mặt tạo cho người lao động có mức sống cao hơn, mặt khác, cũng tạo sự gắn kết của công nhân đối với công ty, giữa người lao động với chủ doanh nghiệp. Anh Đặng Văn Sỹ, công nhân Công ty cơ khí Nam An, KCN Tiên Sơn khấn khởi nói: “Tôi vào công ty đã được 5 năm, lý do tôi gắn bó với công ty bởi công ty đã tạo cho chúng tôi một môi trường tốt cho chúng tôi làm việc,ở đây chúng tôi thấy được sự quan tâm,sự chia sẻ, công ty như là ngôi nhà thứ hai của chúng tôi”.

Quan tâm đến người lao động, là chính sách chiến lược được lãnh đạo Công ty cơ khí Nam An luôn coi trọng. Bởi theo lãnh đạo công ty, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất tạo nên thành công của doanh nghiệp là con người. Họ cần những con người thực sự chuyên nghiệp trong sản xuất và năng động trong giao dịch, xúc tiến thương mại .…  Ngược lại, để người lao động có thể đáp ứng được tốt các yêu cầu này, và gắn bó với doanh nghiệp thì công ty cần có một cơ chế và sự ưu đãi cụ thể. Chính vì thế, một chiến lược phát triển, phương châm hoạt động đã được công ty xác định đó là: Phát huy vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn và chính Công đoàn là trung tâm để khơi nguồn sáng tạo và nhiệt tình của người lao động trong doanh nghiệp. 

Ông Trịnh Quốc Trung, Chủ tịch Công đoàn C.Ty cơ khí Nam An, KCN Tiên Sơn khẳng định: “Công ty luôn coi con người là trung tâm của chiến lược phát triển bền vững công ty, luôn phát huy vai tò của tổ chức công đoàn tạo mọi điều kiện để công nhân phát huy được năng lực cũng như trí tuệ của mình vào công việc, chính vì vậy mà ở công ty chưa bao giờ xảy ra tình trạng đình công, mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp và công nhânluôn được xây dựng trên tinh thần đối thoại và dân chủ”.

Với đặc thù là doanh nghiệp ngoài quốc doanh Công ty cơ khí Nam An lại có qui trình gắn kết hoạt động giữa tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên hết sức bài bản. Vai trò của các tổ chức trong công ty đối với chủ doanh nghiệp được khẳng định. Nhờ đó, mà ở doanh nghiệp này chưa một lần xảy ra đình công, khiếu nại. Mọi vướng mắc đều được trao đổi thẳng thắn, giải quyết công khai trên cơ sở bàn bạc giữa tổ chức Công đoàn với chủ doanh nghiệp và được xác định rõ trong nội qui hoạt động của công ty

Rõ ràng, từ các phong trào thi đua mà tổ chức công đoàn ở Công ty cơ khí Nam An phát động đã luôn mang lại hiệu quả thiết thực. Sau mỗi đợt phát động thi đua, năng suất, chất lượng lao động, chất lượng sản phẩm của Công ty được nâng lên từ 14-15%, góp phần ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

V.Hà – M.Quỳnh