Nhà Máy

Với nhà máy sản xuất lớn cùng nhiều trang thiết bị máy móc sản xuất hiện đại đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.

  1. NĂNG LỰC NHÀ XƯỞNG:

Nhà máy số 01: Đường TS8, KCN Tiên Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh, Việt Nam.

Tổng diện tích nhà máy: 15.000 m2

Nhà máy số 02: Cụm Công nghiệp Kỳ Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương, Việt Nam.

Tổng diện tích nhà máy: 15.000 m2

  1. NĂNG LỰC MÁY MÓC, THIẾT BỊ: