Thiết bị xử lý khí

NAM AN đã chế tạo nhiều thiết bị xử lý khí cho các nhà máy, dây chuyển sản xuất.

Các loại thiết bị xử lý khí phổ biến :

– Xử lý khí nồi hơi, lò đốt : khử bụi túi vải, khử bụi Cyclone, khử bụi màng nước,…

– Xử lý khí thải nhà máy : Scrubber khử bụi, tháp than ATC Tower,…

Messenger
Tik Tok