Thiết bị xử lý nước

NAM AN đã chế tạo nhiều thiết bị xử lý nước cho các nhà máy, dây chuyển sản xuất.

Các loại thiết bị xử lý nước phổ biến :

– Xử lý nước nồi hơi: xử lý nước mềm lò hơi

– Xử lý nước thải nhà máy giấy, nhà máy sản xuất nhôm, nhà máy sản xuất công nghiệp,…

– Hệ thống bồn tuyển nổi, bồn lọc nước áp lực,…

Messenger
Tik Tok