Thiết bị khác

NAM AN đã chế tạo nhiều thiết bị inox, thép cho các lĩnh vực khác nhau.

Một số thiết bị khác :

– Băng tải, băng chuyền

– Nồi nấu cơm canh

– Hệ thống máy vớt rác

– Bồn khuấy các loại

– Hệ giá đỡ, đường ống, sàn thao tác,…

– Hệ chưng cất dầu xả

– Xe ép rác, xe tưới cây, xe téc,…

Messenger
Tik Tok