Dây chuyền sản xuất

NAM AN đã chế tạo nhiều dây chuyền sản xuất cho các lĩnh vực khác nhau.

Một số dây chuyền sản xuất phổ biến :

– Dây chuyền sản xuất cô chiết dược

– Dây chuyền sản xuất cá hộp

– Dây chuyền sản xuất phân bón

– Dây chuyền sản xuất nhũ tương

– Dây chuyền sản xuất nano Silicat

– Dây chuyền sản xuất viên nén

Messenger
Tik Tok